Uw tandarts in Emmen!

Wat te doen als u niet tevreden bent?

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). Toch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.

Gesprek met uw tandarts

Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet genoeg is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere tandarts, die een second opinion (tweede mening) kan geven.

Second opinion

De ANT kan u verwijzen naar een tandarts in uw regio die voldoet aan de door de ANT opgestelde kwaliteitscriteria voor het maken van een second opinion. De mening van een tandarts die niet in het conflict betrokken is kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Mocht u er met uw tandarts hierna toch niet uitkomen en is uw tandarts lid van de ANT, dan kunt u zich tot de ANT wenden. Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een tandarts verplicht om een klachtenregeling te bieden. De ANT heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan de ANT u geen informatie geven of uw tandarts bij de ANT is aangesloten. Uw tandarts kan u hierover informeren.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT behandelt klachten over:

  • tandheelkundige behandeling;
  • communicatie en bejegening;
  • nota’s;
  • combinaties van bovenstaande.

Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.

Bemiddeling

Omdat het altijd de voorkeur heeft om een probleem buiten een formele klachtenprocedure op te lossen, zal waar mogelijk de Klachtencommissie eerst proberen om te bemiddelen tussen u en uw tandarts. Onder leiding van een deskundig bemiddelaar, aan te wijzen door de Klachtencommissie, zal gezocht worden naar een oplossing die voor zowel u als uw tandarts aanvaardbaar is. Onze bemiddelaars hebben ruime ervaring in het begeleiden van gesprekken tussen partijen met een verschillend belang én hebben kennis van het vakgebied tandheelkunde.

Formele klachtenprocedure

De ANT klachtenprocedure is in principe een schriftelijke procedure. Hoor en wederhoor, een belangrijk beginsel in juridische procedures, vindt schriftelijk plaats. Alleen in die gevallen waarin de commissie dit noodzakelijk acht, zullen beide partijen mondeling worden gehoord.

Meer informatie en klachtformulier

Kijk op de website van ANT voor meer informatie, begrippen, contactgegegevens en het klachtformulier.

Contact

Klachtencommissie Tandheelkunde
Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
Gebouw ‘Kennemerhaghe’
Leidsevaartweg 99 – 4e etage
2106 AS HEEMSTEDE
www.ant-online.nl

Telefoon (023) 524 93 87 (op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 en 17.30 uur)

Fax (023) 524 85 36
E-mail kc@ant-online.nl

"In een prettige ontspannen ambiance verzorgen we u een plezierig bezoek bij de tandarts "