Uw tandarts in Emmen!

Röntgenfoto’s zijn belangrijk om onder de vullingen en tussen de tanden en kiezen te kunnen kijken. Zo kunnen we exact vaststellen of en waar tandbederf aanwezig is. Ook kunnen we zien hoe het kaakbot eruit ziet en of er bijvoorbeeld verstandskiezen of ontstekingen in de kaak aanwezig zijn. Foto’s helpen ook bij het vaststellen van de mate van afbraak van het kaakbot bij tandvleesziekten.

Soorten röntgenfoto’s:

  • Bite-wings zijn kleine overzichtsfoto’s van de kiezen van uw gebit. De tandarts maakt twee foto’s: één links en één rechts. Op deze foto is het kroongedeelte van de kiezen te zien: het gedeelte dat u zelf ook in de mond kunt zien. Verder is een klein gedeelte van de wortels en het omliggende bot te zien. Bite-wings worden gemiddeld eens in de twee jaar gemaakt, afhankelijk van de gezondheidstoestand van het gebit en de leeftijd van de patiënt. Bij kwetsbare gebitten worden ze ook wel om het jaar gemaakt. Bij zeer goede gebitten komt het voor dat we slechts eens in de vier of vijf jaar deze foto’s maken.
  • Een solo-opname maken we als we een bepaalde tand of kies nader willen onderzoeken. Op dit type foto is de hele tand of kies te zien: het kroongedeelte, het wortelgedeelte én het gebied rondom de wortelpunt. In het gebied rondom de wortelpunt kan de tandarts bijvoorbeeld een ontsteking waarnemen.
  • Bij een eerste bezoek wordt meestal ook een orthopantomogram ofwel OPG gemaakt. Deze foto wordt gemaakt om een overzicht te krijgen van alle tanden en kiezen in de boven- en onderkaak. Zo kan de tandarts bijvoorbeeld zien of zich ontstekingen aan de wortelpunten bevinden.

Schadelijk?

De tandarts maakt röntgenfoto’s met een zeer kleine hoeveelheid straling. Daardoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering. De kans is zo klein, dat die nauwelijks in een getal is uit te drukken. Twee röntgenfoto’s maken stelt u bloot aan evenveel straling als een vliegreis van Nederland naar de Verenigde Staten of een wintersportvakantie van twee weken. Toch moet bij straling, hoe weinig ook, zorgvuldig te werk worden gegaan. Het uitgangsprincipe is dat de u medisch voordeel moet hebben van de informatie die met de röntgenopname wordt verkregen. Elke keer als een röntgenfoto gewenst is, wegen we het risico daarvan af tegen het risico van het niet of te laat ontdekken van een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking.

"In een prettige ontspannen ambiance verzorgen we u een plezierig bezoek bij de tandarts "